d

PŘEKLAD / TRANSLATION

• Upravujeme video v programu Vegas
    (Computer Press a. s. / 440 stran)
© typix 2009