PŘEKLAD / TRANSLATION

• Upravujeme video v programu Vegas
© typix 2009